3a Roma Festivaleto

Ebbene sì! Non c'è 2 senza 3. E' in arrivo il 3° Roma Festivaleto , che si svolgerà domenica 7 giugno 2015. Anche quest'anno ci ospiterà l'Istituto Seraphicum, via del Serafico 1, Roma Eur. Come sempre, aperto gratuitamente a tutti gli esperantisti.
----------------
Nu vere! Post 2 ĉiam venas 3. Jam estas proksima la tria Roma Festivaleto, kiu okazos dimanĉe la 7an de junio 2015. Ankaŭ ĉi-jare gastigos nin la Instituto Serafico, via del Serafico 1, Romo-Eur. Kiel kutime, malferma senpage al ĉiuj esperantistoj.
----------------
PROGRAMMA
09:45 – Punto d'incontro: metro B, stazione “Eur-Magliana”, fuori dell'ingresso
10:00-11:30 – Visita guidata dell'architettura moderna dell'Eur, con arrivo a piedi direttamente al Seraphicum
11:00 – Accoglienza presso il Seraphicum (per chi non partecipa alla visita) + Inizio libroservo
11:30-12:15 – Apertura lavori: benvenuto e presentazione del convegno
12:15-13:00 – Piccoli interventi, Canti e canzoni in esperanto
13:00 -14:30 – Pranzo comune
14:30-17:30 – Interventi principali (ciascuno durerà tra 10 e 30 minuti)
17:30-18:15 – Conclusioni, saluti, chiusura del convegno
Il pranzo (facoltativo) costa € 15,00 a persona (sconto 50% per i minori di 18 anni)  e dev'essere prenotato entro il 3 giugno 2015 sera. Disponibile (su richiesta) un menù vegetariano o vegano.
------------------
PROGRAMO
09:45 – Renkontiĝejo: metroo B, stacio “Eŭr-Magliana”, ekster la enejo
10:00-11:30 – Esperanta ĉiĉeronado tra la moderna kvartalo de Eŭr, piedirante ĝis la kunvena sidejo
11:00 – Eblas eniri la sidejon (se vi ne partoprenos la ĉiĉeronadon) - Malfermo de la libroservo
11:30-12.15 – Oficiala malfermo de la Festivaleto, kun bonvenaj kaj enkondukaj paroladoj
12.15-13.00 – Mallongaj prelegetoj, esperantaj kantoj kaj kanzonoj
13.00-14.30 – Komuna tagmanĝo
14.30-17.30 – Ĉefaj prelegoj (ĉiu prelego daŭros inter 10 kaj 30 minutojn)
17.30-18.15 – Konkludo, adiaŭado, fermo de la kunveno
La tagmanĝo (nedeviga) kostas po € 15,00 por ĉiu homo (rabato: 50% por knaboj kaj junuloj ĝis 18-jaroj). Oni devas nepre mendi ĝin antaŭ la vespero de la 3a de junio 2015. Haveblos (se mendita) vegetarana aŭ vegana menuo.